Hardingbilen

Hardingbilen har 9 seter (8 + sjåfør). Ein bookar hardingbilen til kjøring til og frå ulike arrangement. Ved lån over lengre periode t.d. cup. Ta kontakt med klubben. Følgjande reglar gjeld ved lån av bilen:

  • Den som booker bilen er ansvarleg for at den er reingjort etter bruk.
  • Nøkkel i nøkkelboks i klubbhuset. Kode: ****

Ved spørsmål ta kontakt med: Harald Helleland


Fjordahallen

For å kunne booke Fjordahallen må du ha brikke med tilgang.


Klubbhuset

Ein kan booke klubbhuset til ulike arrangement knytt til IL Harding. Pass på at kiosk er open ved heimekampar utan at det det vil dukke opp i booking kalendar. Ved leige av lokalet, tak kontakt med Mia Marie.