IL Harding fotball har sin hovudaktivitet og fokus knytt til barnefotball (6-12 år), samt å gje eit utviklande tilbod for ungdom i alderen 13-16 år.

Målsettinga er å gje alle barn eit godt og utviklande tilbod. Me ønsker at alle skal få delta etter NFF sine prinsipp for barnefotball   ”fotball for alle”, som baserer seg på likskap, jevnbyrdighet og trivsel (tryggleik + mestring).

IL Harding har sportslege retningslinjer som trenar, spelar foreldre og andre innvolverte må følgja.